Sensibiliseren

Met Mama Kivu willen ook woordvoerder zijn van onze partners en vrienden in Oost-Congo. Al twintig jaar is de regio onveilig door een sluimerend conflict. Meer dan veertig verschillende rebellengroepen zijn aanwezig in de regio. De staat slaagt er niet in om basisbehoeften als veiligheid, justitie, onderwijs en gezondheidszorg te organiseren. De duurste VN-Vredesmissie ooit, lijkt niet in staat om de situatie te keren. Met Mama Kivu stellen we mee deze problemen aan de kaak en willen we de publieke verontwaardiging en politieke druk verhogen, om de problemen aan de wortels aan te pakken.

Jaarlijks zetten we verschillende acties en activiteiten op om de problemen aan de kaak te stellen.
We werken hiervoor steeds graag samen met andere organisaties en partners.

Een lezing, filmvoorstelling of debat?

Nodig ons uit!