Sensibiliser

Mama Kivu veut être le porte-parole de ces partenaires en Belgique. Depuis 20 ans, l'Est du Congo est victime d’un conflit sanglant. Plus de 40 groupes rebelles s'attardent dans la région.

nog te vertalen:

De staat slaagt er niet in om basisbehoeften als veiligheid, justitie, onderwijs en gezondheidszorg te organiseren. De duurste VN-Vredesmissie ooit, lijkt niet in staat om de situatie te keren. Met Mama Kivu stellen we mee deze problemen aan de kaak en willen we de publieke verontwaardiging en politieke druk verhogen, om de problemen aan de wortels aan te pakken.

Jaarlijks zetten we verschillende acties en activiteiten op om de problemen aan de kaak te stellen.
We werken hiervoor steeds graag samen met andere organisaties en partners.

Organiser une projection du film, un débat ou une conférence?

Invitez-nous!