Mama Kivu bouwt mee aan Esperas

04/10/2018 - 21:42

Mama Kivu creëerde samen met Moeders voor Vrede en Make Mothers Matter Belgium het samenwerkingsverband Esperas. Samen willen we de stem van vrouwen uit conflictgebieden meer forum geven in België. We deelden met het project No Man's Land, drie verhalen over de Zij-lijn van een conflict brengen en verenigden de krachten in een internationale conferentie Women at the Peace Table.

Mama Kivu bouwt mee aan Esperas

De moeders van Sebrenica zijn een symbool van vrouwen die moedig tot in het hart van het vredesproces zijn doorgedrongen. Over de hele wereld zijn er vrouwen die enkel als slachtoffer van een conflict of fragile state worden beschouwd, maar zelden worden ze als deel van de oplossing gezien. Vrouwen maken de helft van de bevolking uit, en toch zitten ze nog steeds zelden rond de tafel tijdens politieke onderhandelingen en vredesprocessen. Hun aandeel is echter wel evenredig in het overeind houden van belangrijke fundamenten van de maatschappij en het lijmen van de brokken.

Esperas wil het perspectief van de vrouw in een conflictgebied meer forum en bereik geven. Via een netwerk van partners met banden met vrouwen in verschillende conflictregio’s willen we individuele of verenigde burgers de weg naar hun stem helpen vinden. We zijn contactpunt voor de pers en treden proactief op om actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen in conflict aan te grijpen om een andere stem te laten klinken in de verslaggeving en het publiek debat.

Esperas (esperanto voor hoop) is een samenwerkingsverband tussen Moeders voor Vrede, Mama Kivu en Make Mothers Matter Belgium. De drie partners nemen de lead in de oprichting van een gebundeld communicatienetwerk waarbij we de contacten van verschillende vierdepijlers en individuen openstellen aan een breed publiek.

Meer weten over dit project of zelf meewerken aan Esperas neem dan zeker een kijkje op esperas.be

Meer weten?

Ontdek Esperas