Mama Kivu bouwt mee aan Esperas

04/10/2018 - 21:42

Mama Kivu lanceert samen met Moeders voor Vrede en Make Mothers Matter Belgium het nieuwe samenwerkingsverband Esperas. Samen willen we de stem van vrouwen uit conflictgebieden meer forum geven in België. We lanceren deze samenwerking dan ook onmiddellijk met het project No Man's Land, waarmee we drie verhalen over de Zij-lijn van een conflict brengen. We reizen naar plaatsen waar vrouwen in moeilijke omstandigheden de hoop op vrede levend houden.

Mama Kivu bouwt mee aan Esperas

De moeders van Sebrenica zijn een symbool van vrouwen die moedig tot in het hart van het vredesproces zijn doorgedrongen. Over de hele wereld zijn er vrouwen die enkel als slachtoffer van een conflict of fragile state worden beschouwd, maar zelden worden ze als deel van de oplossing gezien. Vrouwen maken de helft van de bevolking uit, en toch zitten ze nog steeds zelden rond de tafel tijdens politieke onderhandelingen en vredesprocessen. Hun aandeel is echter wel evenredig in het overeind houden van belangrijke fundamenten van de maatschappij en het lijmen van de brokken.

Esperas wil het perspectief van de vrouw in een conflictgebied meer forum en bereik geven. Via een netwerk van partners met banden met vrouwen in verschillende conflictregio’s willen we individuele of verenigde burgers de weg naar hun stem helpen vinden. We zijn contactpunt voor de pers en treden proactief op om actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen in conflict aan te grijpen om een andere stem te laten klinken in de verslaggeving en het publiek debat.

Esperas (esperanto voor hoop) is een samenwerkingsverband tussen Moeders voor Vrede, Mama Kivu en Make Mothers Matter Belgium. De drie partners nemen de lead in de oprichting van een gebundeld communicatienetwerk waarbij we de contacten van verschillende vierdepijlers en individuen openstellen aan een breed publiek.

No Man's Land, verhalen over de zij-lijn van conflict

We vatten meteen de koe bij de horens en lanceren Esperas met een eerste project No Man's Land. Hiermee brengen we drie verhalen over de zij-lijn van conflict, verhalen over vrouwen die de hoop op vrede levend houden en werken aan oplossingen.

Deze eerste onderneming bestaat uit een online campagne, drie televisiereportages en een voorstellingenreeks over vrouwen als vredesactor. Hiervoor werken we samen met Vranckx & De Nomaden (Canvas, vrt) en Filmhuis Het Peloton. Onze gemeenschappelijke doelstelling: vrouwen en moeders als fundament van duurzame vrede in de schijnwerpers stellen.

Meer weten over dit project of zelf meewerken aan Esperas of één van de reportages? Neem dan zeker een kijkje op esperas.be

Deze eerste samenwerking wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Frame, Voice Report, Wilde Ganzen en de Europese Unie.

Meer weten?

Ontdek Esperas